Glede na trenutne poostrene razmere, ki zadevajo korona virus in s tem oteženi overitvi pogodb na upravnih enotah ali pri notarju, vas naprošamo, da nam k podpisanim pogodbam priložite fotokopije osebnega dokumenta:

osebne izkaznice (prve in zadnje strani) ali
potnega lista (stran s sliko, osebnimi podatki in podpisom),
s katerim lahko dokazujete istovetnost pooblaščene osebe za zastopanje, podpisane na pogodbi.

K pogodbam obvezno priložite:

izjavo, v kateri navedite, da nam fotokopijo osebnega dokumenta/potnega lista prilagate prostovoljno, izključno samo za namen pregleda in identifikacije oseb, ki sklepajo kreditno pogodbo z Javnim skladom Republike Slovenije za podjetništvo. Izjavo je potrebno podpisat.
V kolikor imate še kakršno koli vprašanje v zvezi z izpolnitvijo dokumentacije, nas lahko kontaktirate.