Odgovor: Ob prijavi na razpis vlagatelj ne sme imeti neporavnanih davčnih obveznosti. V okviru nakupa obratnih sredstev po pogojih razpisa Sklada z oznako P1 pa lahko podjetje poravnava tudi tekoče davčne obveznosti, v kolikor so le te navedene v stroških operacije. Nanašati pa se morajo na nezapadle in neporavnane davčne obveznosti.