V primeru prisotnosti zasebnega investitorja pri SK75, ki je vplačal denarna sredstva v obliki kapitalskega vložka, podjetje pridobi dodatne točke po merilu obsega ustanovitvenega vložka in po merilu prisotnosti zasebnega investitorja.
Pri SI-SK, je prisotnost neodvisnega zasebnega investitorja (fizično ali pravno osebo) oz. skupine neodvisnih investitorjev, ki se zavežejo v denarju investirati vsaj 100.000 EUR kapitala pogoj za prijavo na razpis.