Odgovor: Samo z nakupom zemljišča ne morete kandidirati na naš razpis, saj lahko upravičeni strošek naložbe v zemljišče predstavlja največ 10% celotne investicije in mora biti v neposredni povezavi z namenom celotne razvojne investicije.