Odgovor: Vsebinsko vaši stroški spadajo med upravičene stroške, tudi trgovsko blago, ki spada med obratna sredstva, katerih delež je nižji kot 30% od skupne vrednosti materialne oz. nematerialne investicije.