Glede na to, da je zaželena globalna rast in hitro širjenje podjetja, z vključenimi tujini investitorji, je v interesu Sklada, da se najde ustrezna rešitev, v takšnem primeru. Načelno stališče Sklada je, da ob prihodu novega investitorja izstopi, če bo to mogoče.
Možni pa so seveda tudi drugi scenariji, vezani na željo družbenikov in investitorjev, kjer bo Sklad fleksibilen, kolikor to dopušča zakonodaja.