Pri pripravi poslovnega načrta za investicijo si pomagajte s programskim orodjem Poslovni načrt, ki ga najdete na spletni strani www.podjetniskisklad.si.

Pri predalčku pripomočki za pripravo vloge, sledite poslovnemu načrtu, ki se loči za samostojne podjetnike in za gospodarske družbe.

Pri obeh sledi:

  1. a) Splošna navodila za naložitev in uporabo pripomočka,
  2. b) Priprava poslovnega načrta (tekstualni del) in
  3. c) Priprava poslovnega načrta (finančni del).

Pri tekstualnem delu poslovnega načrta so praktična navodila za pisanje le-tega kot opombe pri vsaki točki. Pri finančni prilogi poslovnega načrta, pa je prvi delovni list navodilo, kjer je podrobno obrazložen način izpolnjevanja in poenostavitve. Za vsa dodatna vprašanja podjetnikov, v zvezi z izpolnjevanjem poslovnega načrta, je na SPS-u prav tako vedno dosegljiva oseba, ki je strokovno usposobljena za odgovore.