Državne pomoči se dodeljujejo preko javnih razpisov.

Javni razpisi so objavljeni v Uradnem listu RS, v javnih občilih in na spletni strani SPSa: www.podjetniskisklad.si.