Slovenski podjetniški sklad (Sklad ali SPS) v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) ter z drugimi institucijami sproti pripravlja ukrepe, ki bodo doprinesli k omilitvi posledic širjenja koronavirusa. Nekateri so vezani na prilagoditve že uveljavljenih finančnih spodbud in instrumentov, prav tako pa bodo uvedeni potencialno tudi novi produkti.

Prve informacije o ukrepih SPSa za omilitev posledic koronavirusa najdete na naslednji povezavi:

https://www.podjetniskisklad.si/sl/novice-in-objave/novice/sporocila-za-javnost/687-ukrepi-slovenskega-podjetniskega-sklada-za-omilitev-posledic-koronavirusa

O vseh nadaljnjih ukrepih, ki so še v pripravi, bo SPS obveščal preko sporočil za javnost na spletni strani: https://podjetniskisklad.si/sl/novice-in-objave/novice/sporocila-za-javnost

Prav tako bomo prijavljene uporabnike E-novic obveščali z neposredno elektronsko pošto. Zato vas vabimo, da se prijavite. Prijava je mogoča na vstopni spletni strani Sklada: https://podjetniskisklad.si/sl/