Slovenski podjetniški sklad (SPS) je specializirana razvojno – finančna institucija za spodbujanje rasti in razvoja podjetništva v Sloveniji po vzoru najboljših svetovnih praks. Osnovno poslanstvo SPS-a je zagotoviti ugodne finančne vire za zagonska, hitrorastoča, inovativna ter ostala mikro, mala in srednje velika podjetja v Sloveniji, da lahko z njimi realizirajo zastavljeno rast in prodor na vedno bolj zahtevna in specializirana tržišča. Hkrati s finančnimi spodbudami pa SPS prav tako sokreira  slovenski start up ekosistem, je povezovalec različnih podjetniških mrež in svetovalnih institucij in s tem nadgrajuje finančno pomoč z vsebinsko pomočjo kot so različne strokovne storitve, informiranje, usposabljanja in mreženja za podjetja. S tem zastopa cilje Evropske komisije glede podpore podjetništva, rasti raziskav, razvoja in zaposlovanja. V letu 2019 je na novo uvedel  tudi nov program Spodbud malih vrednosti za mikro, mala in srednje velika podjetja – t.i. vavčerje. MSP-jem je na ta način omogočen bistveno poenostavljen dostop do sofinanciranja posameznih storitev, s pomočjo katerih lahko krepijo svojo konkurenčnost in kompetence.