Predvsem podatki, ki se nanašajo na poslovno idejo – torej vprašanja v prijavnem obrazcu (investicijska dokumentacija), ki je sodobna verzija poslovnega načrta.