Informacije lahko pridobite:

  • pri bančnih svetovalcih za kreditiranje podjetij v bankah, ki sodelujejo s SPS-om,
  • pri območnih obrtnih in gospodarskih zbornicah,
  • pri lokalnih in regionalnih podjetniških centrih,
  • pri tehnoloških parkih,
  • pri univerzitetnih ali podjetniških inkubatorjih.