Odgovor: Podjetnik lahko prijavi največ en (1) investicijski projekt. Sklad bo posameznemu podjetju izdal garancijo Sklada za največ en (1) investicijski projekt za materialne in/ali nematerialne investicije po tem javnem razpisu.