Odgovor: Predmet investicije mora uporabljati izključno in samo podjetje, ki pridobi garancijo Sklada. V vašem primeru boste verjetno polovico poslovnih prostorov oddajali v najem, kar pa po javnem razpisu ni dovoljeno.