Pri javnih razpisih/pozivih je potrebno preveriti pogoje razpisa/poziva:

  • Kaj je državna pomoč (garancija za zavarovanje bančnega kredita, subvencija obrestne mere, subvencija upravičenih stroškov,…)?
  • Katera podjetja so upravičena do prijave (upravičenci)?
  • Katere investicije so upravičene do državne pomoči (upravičeni stroški)?
  • Katera podjetja so zaradi pravil državnih pomoči izločena in se ne morejo prijaviti?
  • Kdaj lahko nastanejo upravičeni stroški (obdobje upravičenosti investicije)?

Pri javnih razpisih za odobravanje garancij za zavarovanje bančnih investicijskih kreditov z hkratno subvencijo obrestne mere pri financiranju sodelujejo tudi banke, ki letno podpišejo s SPS-om pogodbo o sodelovanju.

Zato morajo zainteresirana podjetja pri teh razpisih poiskati tudi sodelujočo banko in pri njej zaprositi za investicijski kredit.
Razpisna dokumentacija za prijavo na javni razpis SPSa je dosegljiva na spletni strani www.podjetniskisklad.si.