Podjetja lahko kandidirajo za pridobitev posameznega produkta tako, da se prijavijo na objavljeni javni razpis SPS-a za posamezni produkt.

Zainteresirano podjetje, ki ustreza pogojem posameznega razpisa, se prijavi na razpis z uradno elektronsko oddajo vloge preko ePortala, ki mora biti pripravljena skladno z razpisnimi pogoji v objavljenem javnem razpisu in s tem postane prijavitelj.

Za pripravo in oddajo vloge je odgovoren prijavitelj sam – torej podjetje, ki se prijavlja.

Vsebina vloge je predstavljena v vsakem razpisu posebej, osnovna elementa sta prijavni list (dosegljiv za vsak razpis posebej v elektronski obliki – ePortal) in poslovni načrt.

Potrebno je dodati še nekaj uradnih dokazil, vendar večjih birokratskih težav s pripravo vloge podjetja nimajo. SPS zahteva le najnujnejše dokumente v povezavi z pravilnim koriščenjem nacionalnih in evropskih sredstev za podjetniški sektor.

Če podjetje izpolnjuje pogoje iz javnega razpisa za posamezni produkt, se prijavi tako, da na SPS elektronsko preko ePortala uradno odda vlogo.

Vloga mora minimalno vključevati:

  • prijavni list (ePortal)

ter vse ostale dokumente, ki se pripravijo/pridobijo ter v ePortal naložijo ( v kolikor zahteva posamezen razpis):

  • poslovni načrt z bilanco stanja in izkazom poslovnega izida
  • pozitiven bančni sklep
  • bonitetna dokazila
  • izjava o številu zaposlenih

Popolni seznam dokumentov za popolno vlogo je naveden v vsakem posameznem razpisu.