Odgovor: Podjetje se lahko prijavi na razpis tudi če na podlagi realizirane operacije ne bo dodatno zaposlovalo, mora pa ohraniti število zaposlenih.