ODG: Skladno z besedilom razpisne dokumentacije se pri omenjenem merilu za dosego višjega števila točk upošteva test izveden s strani izvajalca vpisanega v katalog DIH. Testi izvajalcev, ki niso vpisani v katalog DIH se ne upoštevajo.