Absolutno zaželeno, saj se spodbuja globalna rast in internacionalizacija podjetja.