ODG: Da, v kolikor velja, da je redno zaposlen za polni delovni čas* v podjetju – vlagatelju ob oddaji in obravnavi vloge in ima ustrezne reference/znanja s področja razvoja/področja prijavljenega projekta, pridobi točke pri obeh merilih. Seveda mora iti za povečanje števila zaposlenih, ki se bo ohranilo še do 31.12.2022.

* V skladu s 67. členom Zakona o delovnih razmerjih veljajo določene pravice posebnim skupinam zaposlenih glede socialnih in drugih pravic, da delajo krajši delovni čas in so izenačeni z delavci, ki delajo poln delovni čas.