Odgovor: Na razpis se ne morete prijaviti, ker se mora projekt, s katerim vlagatelj kandidira na razpis, realizirati v Republiki Sloveniji.