Odgovor: Kot je možno razbrati iz vašega dopisa, je vaše podjetje bilo registrirano v letu 2012. Glede na to, da ima podjetje novo matično številko, se šteje kot novo in nima povezave s podjetjem, katerega prvotno omenjate. Glede na to, da nimate zaposlenih pa ne izpolnjujete osnovnega razpisnega pogoja, da mora podjetje imeti vsaj 1 zaposlenega na zadnji dan preteklega meseca glede na oddajo vloge.