Odgovor: Za podjetja, ustanovljena v letu 2014 se priloži bonitetno potrdilo BON 2, samostojni podjetniki pa priložijo potrdilo o poravnanih davčnih obveznostih, izdano od pristojne davčne izpostave.