Odgovor: Ker v letu 2013 ni podatkov za primerjavo in ker deljenje z 0 ne obstaja, dobi podjetje pri tem merilu 0 točk. Tako podjetje, s statusom mladega podjetja (novoustanovljena podjetja, ki niso registrirana več kot 60 mesecev od dneva vložitve vloge), lahko pridobi pri razpisnem merilu 9. za status mladega podjetja 15 točk.