Če se vlogi priloži računovodske izkaze na zadnji dan meseca pred mesecem oddaje razpisa se upoštevajo oddani izkazi se pravi tudi morebitno dodatno vplačan kapital podjetja (v razmerju z izgubo).
Podjetja, ki so mlajša od 3 let pa so posebej obravnavana in se ne obravnavajo kot podjetja v težavah.