Odgovor: Pri dodeljevanju državnih pomoči po pravilu de minimis istemu podjetju – končnemu prejemniku se upošteva neto znesek dodeljene pomoči.