Odgovor: Za obratna sredstva ta omejitev ne velja, kar je navedeno tudi v razpisu.