Odgovor: Za izpolnjevanje osnovnega pogoja vsaj 1 zaposlenega v podjetju se število zaposlenih preverja z izjavo o zaposlenih na zadnji dan preteklega meseca glede na mesec oddaje vloge na Sklad, kar pomeni, da se ne morete prijaviti na prvi rok razpisa P1 2015 t.j. 15.04.2015, lahko pa se prijavite na naslednje roke.