Odgovor: Z omenjeno investicijo lahko kandidirate na razpis, vendar je v primeru nakupa starih objektov oz. poslovnih prostorov potrebno predložiti cenitev, izdelano s strani neodvisne institucije. Nepremičnino je potrebno kupiti od tretje osebe po tržnih pogojih.