Odgovor: Na razpis se ne morete prijaviti, ker je predmet razpisa P1 – izdaja garancij za bančne kredite in ne za leasing.