Odgovor: Gradbeno dovoljenje ni obvezna priloga vloge Sklada, upoštevati pa je potrebno, da je maksimalna doba koriščenja kredita po razpisu 31.12.2015, kar pomeni, da morajo biti do takrat porabljena vsa sredstva kredita, sam pogoj za gradnjo pa je izdaja gradbenega dovoljenja. Vlagatelj mora predvideti rok izdaje gradbenega dovoljenja ter porabo sredstev kredita. Gradbeno dovoljenje običajno zahteva Banka pred koriščenjem kredita.