Odgovor: Garancije Sklada ni mogoče odobriti za tiste bančne kredite, ki nadomeščajo stare kredite ali za že obstoječe kredite oz. leasing pogodbe vlagatelja.