ODG: Vlogo mora podpisati odgovorna oseba, ki bo v trenutku oddaje vloge vpisana pri Ajpes. Sklad lahko upošteva zgolj uradne podatke Ajpes-a / Sodnega registra.