ODG: Gre za upravičen strošek v sklopu javnega razpisa P4D React EU, če je nastal v obdobju upravičenosti stroškov. Za izvajanje ostalih omenjenih storitev ni potreben vpis v katalog DIH.