ODG: Strošek zaposlenih je upravičen šele po podpisu pogodbe Skladom, predvidoma od srede meseca novembra 2021. Za zaposlene, ki bodo delali na operaciji  je potrebno v vlogi (predstavitvenem načrtu) podati kratek opis izkušenj, izobrazbe (CV).