ODG: V preglednici so navedene vse slovenske občine in njihova porazdelitev po regijah. Merodajna za prijavo na razpis pa je točka 3 besedila javnega razpisa. Podjetja iz občine Šmarje pri Jelšah niso upravičena do prijave na ta javni razpis.