ODG: Aktivnosti v zvezi z akcijskim načrtom niso upravičen strošek: »Prav tako med upravičene stroške ne spadajo cestna transportna sredstva in stroški priprave vloge, digitalne strategije, akcijskega načrta iz točke 4.2.4., digitalnega marketinga………….!«