Odgovor: Lahko. Sklad bo podprl 40 podjetij od tega 20 iz Vzhodne in 20 iz Zahodne kohezijske regije. Razporeditev občin in statističnih regij v kohezijski regiji je razvidna na povezavi www.stat.si/dokument/5424/kohezijske_%20statisticne_obcine.xls