Ukrepi SPSa, za dolgoročno zmanjševanje škodljivih posledic za gospodarstvo, se bodo prilagajali situaciji.

O vseh nadaljnjih ukrepih, ki so še v pripravi, bo Slovenski podjetniški sklad obveščal preko sporočil za javnost na spletni strani: https://podjetniskisklad.si/sl/novice-in-objave/novice/sporocila-za-javnost

Prav tako bomo prijavljene uporabnike E-novic obveščali z neposredno elektronsko pošto. Zato vas vabimo, da se prijavite. Prijava je mogoča na vstopni spletni strani Sklada: https://podjetniskisklad.si/sl/