Odgovor: Lahko se prijavite, vendar če bo vaše podjetje ob oddaji vloge starejše ko 60 mesecev, ne morete koristiti bonitet, ki so predvidena za mlada podjetja (80% garancije in 15 točk pri merilu 9 za status mladega podjetja).