Odgovor: Z razpisom v letu 2020 je stopil v veljavo pavšalni znesek, ki se izplača na podlagi v celoti doseženih ciljev razvojne faze, ne glede na dejansko višino stroškov nastalih v podjetju. Dokazovanje stroškov in preverjanje upravičenosti nista več potrebna.