Odgovor: Banka pošlje na Sklad izjavo o ureditvi celotnega zavarovanja v roku 120 dni od prvega črpanja.