Odgovor: Lahko, v kolikor skupni znesek pomoči, ki ste jo prejeli na podlagi pravila de minimis ne presega 200.000 EUR v obdobju treh let od zadnjega prejema takšne pomoči, ne glede na obliko in namen pomoči.