Odgovor: Ne. Višino državne pomoči, ki ste jo dobili po pravilu »de minimis« v zadnjih treh letih, bo Sklad pridobil neposredno od Ministrstva za finance, ki ima podatke o dodeljenih državnih pomočeh po prejemnikih.