Odgovor: Ne. Razlog, zaradi katerega ne morete kandidirati na razpis za izdajo garancije za bančne investicijske kredite s subvencijo obrestne mere je v tem, da ste z gradnjo pričeli pred obdobjem, v katerem lahko nastanejo upravičeni stroški operacije. Upravičeni stroški operacije lahko nastanejo v obdobju od 01.01.2015 do 31.12.2015.