Odgovor: Podjetja letos prvič delimo na dve starostni skupini:
• mlada podjetja to so podjetja stara do 5 let glede na datum registracije in datum oddaje vloge na Sklad in
• MSP 5+ to so podjetja stara nad 5 let. Vaše podjetje spada med mlado podjetje in lahko na razpisu P1 pridobi 80% garancijo ne glede na vrsto upravičenih stroškov.