Odgovor: Med upravičene stroške investicije pri razpisu P1 med drugim spadajo tudi stroški materialnih investicij, ki pomenijo stroške nakupa novih strojev in opreme ter nakupa ali gradnje poslovnih objektov. V vašem primeru proizvodni objekt spada med upravičene stroške, glede na to, da je star objekt je potrebno predložiti cenitev objekta, izdelano s strani neodvisne institucije. Nakup starih strojev pa ni upravičeni strošek. Na razpisu P1 TIP 2015 je možna prijava na Razvojno garancijo za nadaljnje poslovanje zdravih jeder podjetja, kjer je med upravičenimi stroški projekta tudi nakup stare opreme, vendar je pri tem potrebno upoštevati osnovni namen navedene kreditno – garancijske linije, ki je: spodbujanje investicij, namenjenih nakupu zdravega jedra podjetja, ki bo s tem omogočilo krepitev njihove razvojne in/ali inovacijske dejavnosti, kar se bo posledično odražalo v uspešnejši uporabi novih rešitev v gospodarstvu.