Odgovor: Če gre pri preoblikovanju poslovnega subjekta iz s.p. v d.o.o. za univerzalno pravno nasledstvo, potem se d.o.o. ne šteje kot mlado podjetje, razen, če tudi s.p. predhodno ne posluje več kot 60 mesecev (torej šteje se datum registracije s.p.). Skupna doba delovanja s.p.- ja in d.o.o.- ja tako ne sme presegati 60 mesecev.