Odgovor: Za izpolnitev pogojev je potrebno predstaviti zaprto finančno konstrukcijo, kar pomeni, da v kolikor za razliko ne zagotavljate lastnih sredstev, morate pridobiti še dodatni kredit, kot vir financiranja.