Odgovor: Pri merilu 1 – št. zaposlenih komisija ocenjuje zaposlene v časovnem okvirju od 31.12.2013 do zaključka operacije, vendar ne dlje, kot do 31.12.2016 na podlagi delovnih ur iz finančnih podatkov AJPES. Podjetje mora ohraniti nominalno št. zaposlenih na zadnji dan preteklega meseca glede na mesec oddaje vloge.